Workshop i sång eller tal

Jag skräddarsyr workshops i sång och tal efter era behov och önskemål…


Oavsett om ni önskar fokus på sång (teknik och uttryck) som en friskvårds och teambuildningaktivitet eller vill koncentrera er på röst och talteknik så skapar jag upplägg för worshops som passar just er.

Att lära känna sin egen röst och att använda den på ett hälsosamt och hållbart sätt är något vi alla har nytta av både i profession och privatliv. Oavsett om det är i privata samtal, om vi exempelvis håller föredrag eller arbetar med försäljning så är investering i god talteknik något vi har användning av livet ut.

På samma sätt visar forskning att sjunga har hälsobefrämjande effekter på människan som exempelvis att den påverkar blodcirkulationen och andningen, den sänker stressnivån i kroppen och ger välbefinnande, ger bättre hållning och självförtroende samt att man får mer lust, energi och glädje.

Under en workshop kan vi exempelvis arbeta med sång/talövningar som innefattar:


* Magstöd och andning * Kroppshållning * Det fria och avspända röstläget * Uttryck, känsla och inlevelse * Att sceniskt kunna framställa ett budskap som gör att publiken lyssnar * Sound som ger din röst olika kvalitéer * Stämsång* Improvisation* Avspänning


Pris:  2495 kr 1,5 h workshop 


För längre workshops, vänligen kontakta mig för offert.